Hem / Verksamheter / Web-kurser

Web-kurser, filmer och ljudfiler: Samtliga Lifecaps internetbaserade kurser leds av terapeuter som själva har egen erfarenhet av det område som behandlas. Detsamma gäller för filmerna och ljudinspelningarna som vi erbjuder gratis.

Upplägg: Lifecaps web-kurser består av en kombination av texter, frågeställningar, ljudfiler och i vissa fall även videos. Första steget till lösningen på ett problem är kunskap. Lifecap förmedlar kunskap för hjälp till självhjälp.

WEB-kurser:

Web-kurserna har en kognitiv bas (KBT) och är baserad på den kognitiva triangeln som innehåller parametrarna TANKE - KÄNSLA - HANDLING. Den kunskap vi förmedlar ger möjlighet till nya tankesätt, som kan ge upphov till nya handlingar som i sin tur genererar nya känslor. Kursernas och filmernas upplägg uppmuntrar till att tänka på nya sätt vilket generarar nya förhållningssätt.

Filmer:

Ljudinspelningar:

Bakgrund: Lifecap grundades år 2000 och är kvalitetssäkrat enligt ISO 9000:2008 sedan år 2009. Företagets mission är att “Hjälpa människor att hjälpa sig själva till ett bättre mående”. Vi har utbildat terapeuter sedan starten och år 2012 påbörjade vi arbetet med att spela in filmer, web-kurser och E-terapier för att erbjuda hjälp till självhjälp. Vi vill poängtera att vi i vår styrelse har sjukvårdsutbildad personal som är delaktig i granskandet av vår internetbaserade terapi, våra filmer och kurser.

Kostnad: Priserna på kurserna varierar och framgår vid klick på respektive kurs. Filmerna och ljudinspelningarna erbjuds gratis.

Frågor: När du klickar på respektive kurs hamnar du på en presentation av denna och får därmed tillgång till en mer utförlig beskrivning av kursen samt en tydlig innehållsförteckning.

När du klickar på länkarna till filmer eller ljudfiler får du tillgång till dessa. Är någonting oklart så är du självklart välkommen med frågor per mail till info@lifecap.se eller per telefon 070-520 98 20.

Läs vad som känns viktigt för oss.