Hem / Verksamheter / E-terapi

Lifecap erbjuder E-terapi med olika inriktningar. Lifecaps internetbaserade terapier leds av terapeuter som själva har erfarenhet av att ha tagit sig igenom det problem som terapin behandlar.

Upplägg: Lifecaps internetbaserade E-terapi består av en kombination av texter, ljudfiler, videor, frågeställningar och uppgifter. Terapin är kognitiv (KBT) och innehåller vanligtvis tio sessioner (ibland fler). Frågeställningarna ger upphov till nya tankar, som uppmuntrar till nya handlingar, vilka i sin tur genererar nya känslor. E-terapins upplägg stödjer deltagaren i att hitta nya sätt att förhålla sig till det som uppfattas som problematiskt.

Terapin är kostnadseffektiv och kan genomföras när det passar, förutsatt att internet är tillgängligt. En ytterligare fördel är att sessionerna kan repeteras flera gånger vilket ger en djupare inlärning.

Tillgängliga E-terapier:

När du klickar på respektive E-terapi hamnar du på en presentation av denna terapi. Du får tillgång till en mer utförlig beskrivning av terapin, en innehållsförteckning samt möjlighet att köpa E-terapin så att du får direktåtkomst till sessionerna.

Observera: Samtliga Lifecaps internetbaserade terapier leds av en Lifecaputbildad terapeut som själv har erfarenhet av att ha tagit sig igenom det probelm som terapin behandlar. Vi anser att det är avgörande för trovärdigheten. E-terapierna är konstruerade för att de ska gå att använda på egen hand, men det går även att ta hjälp av en terapeut för att få stöd i att verkligen genomföra de uppgifter som ingår i materialet. Flera av frågeställningarna är av emotionell art och det kan ta emot att ta sig igenom en del av dem. Om du vill ha hjälp av en Lifecaputbildad terapeut presenteras ett urval av dem här på vår hemsida under rubriken Terapeuter.

Bakgrund: Lifecap grundades år 2000 och är kvalitetssäkrad enligt ISO sedan år 2009. Företagets mission är att “hjälpa människor att hjälpa sig själva till ett bättre mående”. Vi har utbildat terapeuter sedan starten och år 2012 påbörjade vi arbetet med att spela in filmer, web-kurser och E-terapier för hjälp till självhjälp. Vi vill poängtera att vi i vår styrelse har sjukvårdsutbildad personal som är delaktig i granskandet av vår internetbaserade terapi.

Kostnad: Kostnaden per E-session ligger på runt 300 kronor per timme och kan dessutom repeteras. Priserna på E-terapin framgår vid klick på respektive terapi. De terapeuter vi använder i E-terapierna har en taxa på mellan 850 - 1500 kronor per timme om du vill träffa dem personligen.

Antagning: Så snart man klickat på knappen KÖP KURS vid respektive E-terapi och fullföljt betalingen har man tillgång till den fullständiga E-terapin.

Frågor: Undrar du över någonting är du självklart välkommen med frågor per mail till info@lifecap.se eller per telefon 070-520 98 20.

Läs vad som känns viktigt för oss.