Gaya Pienitzka

Gaya Pienitzka
Grundare och huvudägare,Lifecap AB
Email: gaya@lifecap.se


Gaya har en filosofie kandidat i systemvetenskap (Stockholms universitet) som kompletterats med kurser på universitetsnivå i psykologi, sociologi, företagsekonomi, nationalekonomi, statistik och juridik. Gaya sa upp sig från ett välbetalt arbete som IT-konsult (år 1991) och utbildade sig till terapeut när hon själv fick erfara och insåg kraften i den terapeutiska hypnosen. Hon är Diplomerad Motivatör (Jellinekinstitutet) samt Diplomerad Energiterapeut (Connemara International). Gaya grundade och drev Atavia Resurs AB i smarbete med en kollega (1995-1999). År 2000 grundade hon Lifecap AB och har varit verksam i bolaget sedan dess. Gaya har mångårig erfarenhet av ledarskap och ledarskapsutveckling samt av terapeutiskt arbete med inriktning hypnos.


Gaya är ansvarig för och samordnar Lifecaps utbildningar i terapeutisk hypnos. Hon är verksam som lärare, handledare och föreläsare samt tar emot klienter i hypnosterapi. Gaya har publicerat en rad böcker. Hon är sakkunnig i Lifecaps internetbaserade web-kurser “Kognitivt ledarskap” och “Meningen med livet” samt i E-terapin ”Healmetoo” som är konstruerad för att hantera och läka de känslomässiga såren efter sexuella övergrepp.

Gillar du våra kurser? Dela dem gärna med dina vänner!

Kontakta oss redan idag om du vill veta mer.