Hem / Utbildningar / Utbildningsamtal

Utbildning till Diplomerad Kognitiv Samtalsterapeut

Utbildningens längd 2 år deltid distans/internat.

Utbildningen till Samtalsterapeut består av Coach-året (läs mer under upplägget för coachutbildningen) samt ett påbyggnadsår där vi fördjupar kunskaperna i KBT (kognitiv beteendeterapi). Vi studerar hur parametrarna i den kognitiva triangeln, TANKE-KÄNSLA-HANDLING, samspelar. Vi arbetar även med schematerapi, där vi studerar de bakomliggande föreställningar och programmeringar som styr vårt handlande och söker efter alternativa lösningar som är mer gynnsamma.

Utbildningen är upplagd efter samma ämnesuppdelning som bas/coachåret:

  • Ledarskap
  • Relationer
  • Mental/emotionell hälsa
  • Examination

Arbetet blir mer klientorienterat, kursdeltagarna tar egna klienter igenom internetbaserad terapi och bygger självständigt, under handledning, upp sessionsupplägg för KBT. De tre ämnesträffarna om fem dagar genomförs på internat, kost och logi ingår i kursavgiften (alternativt dagtid i Stockholm till reducerat pris om kost och logi exkluderas). Den fjärde träffen utgör Examinationen som genomförs dagtid fredag-söndag i Stockholm, kursdeltagaren står själv för kost och logi under denna träff.

Läs vad som känns viktigt för oss.