Hem / Utbildningar / Utbildning-intro

Lifecap erbjuder processorienterade Coach- och Terapeututbildningar.

Samtliga Lifecaps terapeututbildningar påbörjas med ett basår som ger titeln Diplomerad Kognitiv Coach.

Upplägg: Utbildningarna består av en kombination av teori, process och praktik. Klicka på Mer info ovan för att ladda ner ansökningshandlingar. Teoristudierna genomförs i huvudsak på distans på hemmaplan. De träffar vi genomför är processorienterade.Vi använder kursdeltagarnas historia för att tydliggöra hur de olika teorierna som bildar grunden till en god terapeututbildning är utformade. Den första delen av utbildningen, till Diplomerad Kognitiv Coach, genomförs under ett läsår. Efter diplomering kan deltagaren gå vidare och fördjupa sina studier till terapeut under ytterligare ett till två år.

Observera: Om det finns traumatiska händelser i historien är det viktigt att våra kursdeltagare har gjort ett visst arbete med sig själva innan de påbörjar utbildningen. Vi tror att människor som själva har kommit tillrätta med någon typ av problem har mycket goda förutsättningar att hjälpa andra som befinner sig i en liknande situation, men som inte har löst sitt problem ännu.

Bakgrund: Utbildningen grundades år 1994, ombildades år 2000 och är kvalitetssäkrad enligt ISO 9000:2008 sedan år 2009.

Kostnad: Utbildningen är inte CSN-berättigad och kostnaden uppgår till 57600 kronor per läsår. Betalning sker årsvis i förskott, uppdelat på två terminer eller uppdelat på 12 månader.

Antagning: Vi tar in till utbildningen kontinuerligt. Antagning sker efter genomgången skriftlig kartläggning och en kompletterande telefonintervju. Vi har inga krav på formell bakgrund utan tittar snarare på lämplighet för yrket och personlig bakgrund. För att ansöka skriver du ut, fyller i och skickar in nedanstående nedladdningsbara formulär till oss.

Formulär att ladda ned:

Intresseanmälan

Kartläggning 1, Johari

Kartläggning 2, KASASM

Kartläggning 3, Självskattning

Kartläggning 4, Konflikthantering

Skicka de ifyllda formulären till: Lifecap AB, Vändviksvägen 7, 760 49 HERRÄNG. Har du problem med utskrifter så skicka ett mail till oss, info@lifecap.se, och ange din adress så skickar vi de formulär du behöver per post.

När vi har mottagit de ifyllda formulären hör vi av oss och bokar en tid för återkoppling och telefonintervuju.

Om vi finner att du är lämplig enligt Lifecaps kriterier erbjuds du en plats och vi skickar över ett utbildningskontrakt som du får ta ställning till. Så snart du returnerat ett påskrivet kontrakt får du instruktioner så att du kan påbörja de teoretiska studierna. Vi startar nya klasser två gånger per år, januari/februari samt augusti/september. I samband med telefonintervju får du datum för dessa träffar så att du kan avgöra när det passar dig bäst att komma på den första processträffen. Du är självklart välkommen med frågor per mail till info@lifecap.se eller per telefon 070-520 98 20.

Läs vad som känns viktigt för oss.