Grundkurs Terapeutisk Hypnos

Lär dig grunderna i terapeutisk hypnos - Utbildningen genomförs i lokaler på Campus Roslagen i Norrtälje under fem dagar (onsdag – söndag). 


Lifecaps mission går ut på att hjälpa människor att komma underfund med sig själva, att finna sin egen fulla kapacitet, förmåga och väg i livet och att på så sätt bli mer autentiska. Grundkursen i terapeutisk hypnos kan användas för personlig utveckling och/eller för att komplettera yrkeskompetens. Det unika i utbildningen består i att vi kombinerar kunskap om kognitiva metoder, där vi kommunicerar med klientens intellekt, med vägledda meditationer och terapeutisk hypnos för att komma i kontakt med känslomässiga låsningar. 


Vi använder hypnos för att finna underliggande strategier och beslut som ligger till grund för övertygelser som påverkar klientens dagliga liv. Under hypnos är det enklare att minnas tidiga händelser i livet och att komma ihåg de avgörande beslut som fattandes i samband med det inträffade. 


Beslut som fattas under känslomässig stress tycks lagras i vårat undermedvetna och verkar styra våra handlingar även långt efter det att vi har glömt ursprungshändelsen. När vi upprepar beteenden som inte gynnar oss, så handlar det ofta om att vi styrs av beslut som vi fattat tidigare i livet under känslomässig stress. När vi, trots att vi har en intellektuell förståelse för hur vi borde agera, fortsätter vi med sådant som inte är bra för oss, är hypnos ett utmärkt verktyg för att komma tillrätta med problemet.


Vi kan med hypnosens hjälp göra en regression (gå tillbaka i tiden) och hitta tillbaka till minnen av händelser och beslut som vi sedan länge glömt bort. När vi väl minns vad vi bestämde oss för, har vi betydligt bättre förutsättningar att förändra beslutet på ett känslomässigt plan. 


Den terapeutiska hypnosen har även visat sig framgångsrik för att läka eller     skapa förståelse för:
•    problem med närhet och intimitet
•    tillitsproblem som grundats av upplevelser av svek
•    starkt bekräftelsebehov / beroende av andras uppskattning
•    försvar mot kontakt med egna känslor (avtrubbat känslosystem)
•    högkänslig personlighet (HSP)
•    överdriven självkritik, låg självkänsla
•    starkt kontrollbehov
•    separationsångest
•    prestationsångest
    
Den terapeutiska hypnosen kan också användas för smärtlindring, för att bygga känslomässiga resurser och för att finna händelser som kan vara avgörande för hur klienten mår, men som förträngts för att de uppfattades som alltför smärtsamma när de inträffade.

Grundkursen i terapeutisk hypnos lämpar sig även för dig som vill komma vidare i din personliga utveckling men som inte har för avsikt att använda hypnos i ditt yrke.


För den som vill arbeta med konceptet erbjuds fortsättnings, fördjupnings- och examinationskurser när grundkursen har genomförts. Efter avslutat grundkurs erhålls kursintyg. För diplomering krävs att alla fyra kurstillfällena och mellanliggande elevbehandlingar genomförs. Mer information finns under rubriken Fortsättningskurs Terapeutisk Hypnos.


Block 1 Grundkurs Terapeutisk Hypnos: genomförs i Norrtälje, Campus Roslagen. Vi startar klockan 13.00 onsdag, avslutning söndag klockan 15.00 (kurstid 09.00-17.00 med en timmes paus för lunch övriga dagar). 

 Pris: 9750 kronor inklusive moms för privatperson exklusive moms för företag


Schemalagda kurstillfällen:

2023-08-23 - 2023-08-27Gillar du våra kurser? Dela dem gärna med dina vänner!

Kontakta oss redan idag om du vill veta mer.