Fortsättningskurs Terapeutisk Hypnos

Utbildningen genomförs i lokaler på Campus Roslagen i Norrtälje under fem dagar (onsdag – söndag). 


Lifecaps mission går ut på att hjälpa människor att komma underfund med sig själva, att finna sin egen fulla kapacitet, förmåga och väg i livet och att på så sätt bli mer autentiska.

Fortsättningskursen i terapeutisk hypnos bygger vidare på det som lärdes ut under grundkursen och kan användas för att komplettera yrkeskompetens exempelvis för dig som arbetar som coach eller samtalsterapeut.


I samtal kommunicerar med klientens intellekt, med hjälp av terapeutisk hypnos kan vi hjälpa våra klienter att att komma i kontakt med tidiga minnen och beslut som ligger till grund för känslomässiga låsningar. 


Under fortsättningskursen arbetar vi vidare med olika typer av regressioner (att gå tillbaka i tiden) och hittar tillbaka till minnen av händelser och beslut som vi sedan länge glömt bort. Många klienter upplever att de till och med hittar låsningar som uppstått i tidigare liv där de haft relationer med människor som de känner i detta liv. Vi på Lifecap tar inte ställning till ifall det verkligen handlar om tidigare liv, eller om det handlar om att vår hjärna skapar metaforer för att få oss att förstå vad som blockerar oss. Det viktigaste för oss på Lifecap är att hjälpa människor att hjälpa sig själva till ett bättre mående. 


Den terapeutiska hypnosen har även visat sig framgångsrik för att läka eller skapa förståelse för:
•    problem med närhet och intimitet
•    tillitsproblem som grundats av upplevelser av svek
•    starkt bekräftelsebehov / beroende av andras uppskattning
•    försvar mot kontakt med egna känslor (avtrubbat känslosystem)
•    högkänslig personlighet (HSP)
•    överdriven självkritik, låg självkänsla
•    starkt kontrollbehov
•    separationsångest
•    prestationsångest
    
Den terapeutiska hypnosen kan också användas för smärtlindring, för att bygga känslomässiga resurser och för att finna händelser som kan vara avgörande för hur klienten mår, men som förträngts för att de uppfattades som alltför smärtsamma när de inträffade. Under fortsättningskursen lägger vi extra tid på att studera den existentiella variabeln och hur Antonovskys begrepp ”en Känsla Av ett Sammanhang” KASAM kan påverka oss. I modellen för KASAM studeras de tre begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. I samband med detta arbetar vi även med progressioner, hypnos i avsikt att gå framåt i tiden för att öka motivationen att genomförda önskade livsstilsförändringar. 


Fortsättningskursen i terapeutisk hypnos är mer omfattande än grundkursen då den även omfattar elevbehandlingar för de deltagare som avser arbeta med terapeutisk hypnos. Kursdeltagaren har möjlighet att lämna in 10 elevbehandlingar som kursledaren tar ställning till och kommenterar. För den som vill arbeta med konceptet erbjuds fördjupnings- och examinationskurser när grundkursen har genomförts. Efter avslutat fortsättningskurs erhålls kursintyg. För diplomering krävs att alla fyra kurstillfällena och mellanliggande elevbehandlingar genomförs (totalt minst 20 stycken).


Block 2 Fortsättningskurs Terapeutisk Hypnos: genomförs i Norrtälje, Campus Roslagen. Vi startar klockan 13.00 onsdag, avslutning söndag klockan 15.00 (kurstid 09.00-17.00 med en timmes paus för lunch). 

Pris fortsättningskurs inklusive elevbehandlingar med feedback: 14 750 kronor inklusive moms för privatperson exklusive moms för företag.


 Pris fortsättningskurs: 9750 kronor inklusive moms för privatperson exklusive moms för företag för dig som väljer att gå fortsättningskursen för personlig utveckling.


Schemalagda kurstillfällen:

Kurstillfällen planeras utifrån deltagande på grundkursen. Datum för fortsättningskursen sätts i samråd med kursdeltagare som gått grundkursen.

Gillar du våra kurser? Dela dem gärna med dina vänner!

Kontakta oss redan idag om du vill veta mer.