Fördjupningskurs Terapeutisk Hypnos

Bygger på genomförd grundkurs OCH fortsättningskurs i terapeutisk hypnos.


Utbildningen genomförs i lokaler på Campus Roslagen i Norrtälje under fem dagar (onsdag – söndag).


Lifecaps mission går ut på att hjälpa människor att komma underfund med sig själva, att finna sin egen fulla kapacitet, förmåga och väg i livet och att på så sätt bli mer autentiska. Fördjupningskursen i terapeutisk hypnos bygger vidare på det som lärdes ut under grund- och fortsättningskurserna och kan användas för att komplettera yrkeskompetens exempelvis för dig som arbetar som coach eller samtalsterapeut. I samtal kommunicerar vi med klientens intellekt, med hjälp av terapeutisk hypnos kan vi hjälpa våra klienter att att komma i kontakt med tidiga minnen och beslut som ligger till grund för känslomässiga låsningar. 


Under fördjupningskursen arbetar vi vidare med olika typer av regressioner och progressioner. Vi arbetar på djupet med den existentiella variabeln och utforskar begreppen energi och andlighet ytterligare. Kursdeltagaren förväntas även dela med sig av en personlig berättelse om den egna utvecklingen som är kopplad till kurslitteraturen eller till annan, av kursledaren godkänd, litteratur.


Fördjupningskursen i terapeutisk hypnos är precis som fortsättningskursen mer omfattande än grundkursen. Även efter denna kurs finns möjlighet att få feedback på 10 elevbehandlingar (krav för den som vill bli diplomerad). Efter avslutat fördjupningskurs erhålls kursintyg. För diplomering krävs att alla tre kurstillfällena, examination via Zoom om två dagar och mellanliggande elevbehandlingar genomförs (totalt minst 20 stycken). För diplomering erbjuds en avslutande examinationskurs om två dagar (på distans via Zoom), kostnad 2500 kronor inklusive moms för privatperson exklusive moms för företag.


Block 2 Fortsättningskurs Terapeutisk Hypnos: genomförs i Norrtälje, Campus Roslagen. Vi startar klockan 13.00 onsdag, avslutning söndag klockan 15.00 (kurstid 09.00-17.00 med en timmes paus för lunch). 


Pris Fördjupningskurs inklusive elevbehandlingar med feedback (yrkeskompetens): 14 750 kronor inklusive moms för privatperson exklusive moms för företag.


Pris Fördjupningskurs (personlig utveckling): 9750 kronor inklusive moms för privatperson exklusive moms för företag för dig som väljer att gå fortsättningskursen för personlig utveckling och inte avser genomföra elevbehandlingar.


Schemalagda kurstillfällen:

Schemaläggs i samråd med kursdeltagare som genomfört grund- och fortsättningskurserna i terapeutisk hypnos. 

Gillar du våra kurser? Dela dem gärna med dina vänner!

Kontakta oss redan idag om du vill veta mer.