Diplomerad Kognitiv Samtalsterapeut


Utbildningens längd 2 år deltid distans/internat utbildningen är för närvarande vilande, vi förhandlar med annan arrangör om övertag av utbildningen.


Utbildningen till Samtalsterapeut består av Coach-året ((läs mer om första året av utbildningen under presentationen av Lifecaps utbildning till Diplomerad Kognitiv Coach)  samt ett påbyggnadsår där vi fördjupar kunskaperna i Kognitiv Beteende Terapi (KBT). Vi studerar hur parametrarna i den kognitiva triangeln, TANKE-KÄNSLA-HANDLING, samspelar.


Vi arbetar även med schematerapi, där vi studerar de bakomliggande föreställningar och programmeringar (scheman) som styr vårt handlande (coapingmekanismer) och vi söker efter alternativa lösningar som är mer gynnsamma.


Utbildningen är upplagd på liknande sätt som bas/coachåret och vi fördjupar oss i ämnena:
•    Ledarskap
•    Relationer
•    Mental/emotionell hälsa
•    Examination


Teoristudierna genomförs i huvudsak på distans på hemmaplan. De tre träffar vi genomför på internat är processorienterade, kost och logi ingår i kursavgiften. Vi använder kursdeltagarnas bakgrund och historia för att tydliggöra hur de olika teorierna som bildar grunden till en god coach/terapeututbildning är utformade.


Den fjärde träffen utgör Examinationen som genomförs dagtid fredag-söndag i Stockholm, kursdeltagaren står själv för kost och logi under denna träff.


Om du kan påvisa att du gått en coachutbildning eller motsvarande som ger liknande kunskaper som en utbildning till Diplomerad Kognitiv Coach hos Lifecap ger så är du välkommen att ansöka direkt till fördjupningsåret.

Gillar du våra kurser? Dela dem gärna med dina vänner!

Kontakta oss redan idag om du vill veta mer.