Hem / Utbildningar / 12-stegsberoendemedberoende

12-stegs-, beroende- och medberoendeterapeututbildning.

2 respektive 3 år deltid distans/internat.

Samtliga Lifecaps terapeututbildningar påbörjas med Coachåret som utgör en bas för påbyggnadsutbildningarna med olika inriktningar (läs mer under upplägget för coachutbildningen). Utbildningens andra läsår, till Diplomerad 12-stegsterapeut med schemainriktning, innehåller en uppstartsträff om tre dagar i Stockholm (dagtid) samt tre processblock onsdag - söndag på kursgård, kost och logi under processträffarna ingår i kurskostnaden. Under utbildningen går vi igenom och praktiserar det terapeutiska arbetssätt där 12-stegsprogrammet används som grund, kompletterat med kunskap om schematerapi. Terapiformen används vid beroendeproblematik och även vid relations-, medberoende- och anhörigproblematik (när klienten har problem på grund av att en anhörig missbrukar) samt vid terapeutiskt arbete med det som kallas “vuxna barn” (när klienten har vuxit upp i en dysfunktionell familj).

12-stegsprogrammet är ett kognitivt program och utgör grunden till merparten av de varianter av Kognitiv Beteende Terapi (KBT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), sorgbearbetning med flera som finns tillgängliga idag. Parametrarna i den kognitiva triangeln TANKE - KÄNSLA - HANDLING, och konsekvenserna av olika val inventeras för att möjliggöra en effektiv förändring och förbättring av klinentens psykiska hälsa. Schematerapi handlar om att kartlägga, förstå och att förmå förändra de så kallade scheman som styr oss.

Kursdeltagaren ska ledsaga en klient genom det fullständiga 12-stegsprogrammet för beroende, medberoende eller ett fullständigt program för vuxna barn under utbildningsåret. Dessutom ingår att kursdeltagaren själv deltar i någon form av självhjälpsgrupp. Detta för att erhålla egen erfarenhet och kunskap om hur man som terapeut kan stödja sin klient till att själv ta ansvar för sitt mående och förbättra detta genom att delta i kostnadsfria självhjälpsgrupper.

Tredje läsåret, fördjupningen till beroendeterapeut bygger vidare på utbildningen till 12-stegsterapeut med ytterligare ett läsår. Här kan kursdeltagaren välja mellan att bygga på med samtalsterapeutåret eller energi-/hypnosterapeutåret. Dessa fördjupningar ger två skilda arbetssätt vid fördjupat arbete med beroende- och medproblematik (se respektive kursbeskrivning).

Kursdeltagarna rekommenderas att arbeta terapeutiskt som 12-stegsterapeuter under minst ett år innan fördjupningen påbörjas. Under båda de olika inriktningarna på fördjupningen ingår att kursdeltagaren har egna klienter. Det mest gynnsamma för uppbyggnaden av erfarenhet är att elevbehandlingarna genomförs på klienter med beroende- eller medberoendeproblem.

Läs vad som känns viktigt för oss.