Hem / Terapeuter
Staff photo for Gaya Pienitzka
 • Gaya Pienitzka
 • Stockholm, Dipl. Energi- och hypnosterapeut, Grundare Lifecap AB
 • Mer info

Gaya grundade Lifecap år 2000. Hon är lärare på Lifecaps Energi/Hypnosterapi-, Relations-, Samtalsterapeut samt Coachutbildningarna. Huvudansvarig och samordnare för energi/hypnos- och samtalsterapeututbildningarna. Gaya är föreläsare och författare, hon handleder även terapeuter och är sakkunnig i Lifecaps internetbaserade “E-terapi för att hantera lycka” och E-terapin för att hantera de känslomässiga såren efter sexuella övergrepp “HealMeToo - E-terapi i tio steg” samt web-kurserna “Kognitivt ledarskap” och “Meningen med livet”

Staff photo for Åsa Nilsson
 • Åsa Nilsson
 • Norrtälje, Leg. Sjuksköterska, Dipl. Energi/hypnosterapeut
 • Mer info

Åsa är Dipl. Energi-/hypnosterapeut och Leg. Sjuksköterska. Hon är styrelseledamot och medicinskt sakkunnig i Lifecap AB samt anlitas av Lifecap som lärare inom områdena ångest, stress, sömnproblem och högkänslighet. Åsa handleder även terapeuter och är sakkunnig i Lifecaps internetbaserade “E-terapi för att hantera ångest” samt “Högkänslig personlighet? - web-kurs”

Staff photo for Madeleine Swartz
 • Madeleine Swartz
 • Stockholm, Dipl. Beroende- och medberoendeterapeut
 • Mer info

Madeleine är specialiserad på medberoendeproblematik. Hon är Dipl. Kognitiv Coach, Dipl. 12-stegs-, Beroende- och medberoendeterapeut, Dipl. Energi/hypnosterapeut, Certifierad i Sorgbearbetning, Prime for Life. Har ett flertal enstaka kurser samt vidareutbildningar. Madeleine arbetar som lärare på Lifecap och har skrivit boken “Res Dig! Läk ditt medberoende.”.

Staff photo for Anica Olson
 • Anica Olson
 • Norrtälje, Dipl. Kognitiv coach, 12-stegsterapeut.

Anica är specialiserad på beroendeproblematik. Hon är Dipl. Kognitiv Coach och 12-stegsterapeut. Anica har utvecklat grunden till det utbildningsmaterial som används på Lifecaps 12-stegsterapeututbildning och anlitas som lärare av Lifecap. Hon är för närvarande yrkesverksam på behandlingshem och tar därför inte emot privata klienter.

Staff photo for Gunnar Esping
 • Gunnar Esping
 • Jönköping, Dipl. Kognitiv Coach, Yogalärare

Gunnar är Dipl. Kognitiv Coach och yogalärare med lång erfarenhet av ledarskap. Han är specialiserad på utveckling av ledare, medarbetare och grupper samt sorgberabetning och är sakkunnig i Lifecaps internetbaserade “E-terapi för att hantera förluster och sorg”

Staff photo for Ingela Furöstam
 • Ingela Furöstam
 • Norrtälje, Leg. Biomedicinsk analytiker, Dipl. Kognitiv coach

Ingela är Dipl. Kognitiv Coach, Leg. Biomedicinsk Analytiker och har en rad kompletterande kurser. Hon anlitas som medicinskt sakkunnig i Lifecap AB. Ingela har även djup kompetens inom områdena kost, vitaminer/mineraler och hormonella problem . Ingela handleder och är sakkunnig i Lifecaps internetbaserade “Web-kurs om att hantera och förebygga stress” som används i Lifecaps terapeututbildningar, av privatpraktiserande terapeuter och sjukvårdspersonal som vill höja sin kompetens inom området samt av privatpersoner.

Staff photo for Malin Rosén
 • Malin Rosén
 • Åhus, Dipl. Coach, Energi/hypnosterapeut.

Malin är Dipl. Kognitiv Coach och Energi/hypnosterapeut. Hon är specialiserad på matmissbruk och ätstörningar. Malin är sakkunnig på Lifecaps internetbaserade E-terapi för att hantera ätstörningar som både kan användas av personer som har problem med att förhålla sig till mat och av deras anhöriga.

Staff photo for Patric Haga
 • Patric Haga
 • Gävle, Sandviken, Dipl. Kognitiv coach, Dipl. 12-stegs-, Beroendeterapeut, Energi/hypnosterapeut

Patric är specialiserad på beroendeproblematik. Han är Dipl. Kognitiv Coach, Diplomerad Beroende- och 12-stegsterapeut, energi-/hypnosterapeut och har ett flertal enstaka kurser samt vidareutbildningar inom beroendeproblematik. Patrik anlitas som lärare av Lifecap. Han är för närvarande yrkesverksam på behandlingshem och tar därför inte emot privata klienter i dagsläget.

Staff photo for Stella Rosenqvist
 • Stella Rosenqvist
 • Enköping, Dipl. Coach, Dipl. Beroende/ medberoendeterapeut.

Stella är specialiserad på coachande samtal, medberoende och problem som uppstått på grund av uppväxt i dysfunktionell familj. Stella anlitas av Lifecap som lärare på utbildningen till Dipl. Kognitiv Coach.

 • Susanne Fagerberg
 • Stockholm, Dipl. Coach, Beroende/ medberoendeterapeut.

Susanne är Dipl. Kognitiv Coach, Beroende- och medberoendeterapeut samt Dipl. Energi/hypnosterapeut. Hon är specialiserad på medberoende, ätstörningar och högkänslighet.

 • Andreas Gebert
 • Stockholm, Dipl. Coach, Beroende/ medberoendeterapeut.

Andreas är specialiserad på missbruk, medberoende och stressrelaterade problem och arbetar i nära samarbete med Madeleine Swartz, lärare på Lifecap och specialiserad på medberoende.

 • Ann Walter
 • Västerås, Kognitiv Coach, Dipl. beroende/medberoendeterapeut.

Ann är Dipl. Kognitiv Coach, Dipl. Beroende/medberoendeterapeut samt Dipl. 12-stegsterapeut. Hon är specialiserad på medberoendeproblematik samt på problem som uppstår av att växa upp i en dysfunktionell familj.

 • Anna Hammarsten
 • Helsingborg, Dipl. Kognitiv Coach, Energi-/hypnosterapeut, Beroende/medberoendeterapeut

Anna är Dipl. Kognitiv Coach, energi/hypnosterapeut samt Leg. Lärare. Hon är specialiserad på stress, utbrändhet och högkänslighet.

 • Anneli Kanerva
 • Västerås, Kognitiv Coach, Dipl. Energi/hypnosterapeut.

Anneli är Dipl. Kognitiv Coach, Dipl. Energi/hypnosterapeut samt Leg. Sjuksköterska med klinisk hypnos. Hon är specialiserad på medberoende, relations- och sexmissbruk. Hon har djup erfarenhet av att hantera traumatiska händelser, exempelvis sexuella övergrepp.

 • Bianca Junzell
 • Karlstad, Kognitiv Coach, Dipl. Kognitiv Samtalsterapeut.

Bianca är Dipl. Coach och Dipl. Kognitiv Samtalsterapeut. Hon är specialiserad på olika kriser i livet, relation, separation, stress och nedstämdhet.

 • Carina Hult
 • Knivsta, Dipl. Beroende/medberoendeterapeut, Energi/hypnosterapeut.

Carina är Dipl. Kognitiv Coach, Beroendeterapeut samt energi/hypnosterapeut. Hon har fokus på personlig och relationsorienterad utveckling och handledning

 • Carolina Frisälv
 • Siljansnäs, Kognitiv Coach, Dipl. Kognitiv samtalsterapeut.

Carolina är Dipl. Kognitiv Coach, Dipl. kognitiv Samtalsterapeut och teckenspråkstolk. Hon är specialiserad på medberoende, kommunikations- och relationsproblematik.

 • Emma Dahlgren
 • Ystad och Abbekås, Dipl. Beroende/medberoendeterapeut, Energi/hypnosterapeut.

Emma är Dipl. Kognitiv Coach, Beroende- och medberoendeterapeut samt energi/hypnosterapeut. Hon är specialiserad på mindfulness och stresshantering.

 • Emma Johansson
 • Malmö, Kognitiv Coach, Dipl. Kognitiv samtalsterapeut, Socionom.

Emma är Dipl. Kognitiv Coach, Dipl. Kognitiv Samtalsterapeut samt Socionom. Hon är specialiserad på utmattning, stress, sorgebearbetning och har även erfarenhet i bemötandet av explosiva barn.

 • Jonas Svensson
 • Varberg, Kognitiv Coach, Dipl. Kognitiv samtalsterapeut.

Jonas är Dipl. Kognitiv Coach och Dipl. kognitiv Samtalsterapeut. Han är specialiserad på spelberoende, parterapi och familjerådgivning.

Staff photo for Kicki Pettersson
 • Kicki Pettersson
 • Stockholm, Dipl. Kognitiv Coach, Energi/hypnosterapeut, Beroende/medberoendeterapeut

Kicki är Dipl. Kognitiv Coach, Beroende- och medberoendeterapeut samt energi/hypnosterapeut. Hon är specialiserad på medberoende och högkänslighet.

Staff photo for Linda Vesterberg
 • Linda Vesterberg
 • Luleå, Dipl. Beroende/medberoendeterapeut, Energi/hypnosterapeut.
 • Mer info

Linda är Dipl. Kognitiv Coach, Beroende- och medberoendeterapeut samt energi/hypnosterapeut. Hon är specialiserad på medberoende, relations- och sexmissbruk.

 • Maria Andersson
 • Uppsala, Sandviken, Kognitiv Coach, Dipl. Energi/hypnosterapeut.

Maria är Dipl. Kognitiv Coach, Dipl. Energi/Hypnosterapeut samt Certifierad medberoendehandledare. Hon är specialiserad på inre utveckling och självledarskap med inriktning medberoende och högkänslighet (med hänsyn tagen till introverta/extroverta personlighetsdrag).

 • Sangeeta Strid
 • Grums, Dipl. Beroende/medberoendeterapeut, Energi/hypnosterapeut.

Sangeeta är Dipl. Kognitiv Coach, Beroende- och medberoendeterapeut samt energi/hypnosterapeut. Hon är specialiserad på medberoende, relations- och sexmissbruk.

 • Vendela Elmström
 • Karlskrona, Kognitiv Coach, Dipl. Energi/hypnosterapeut.

Vendela är Dipl. Kognitiv Coach samt Dipl. Energi/Hypnosterapeut. Hon har personlig erfarenhet av stress, utbrändhet, depression, och medberoende.

Läs vad som känns viktigt för oss.