Kognitivt självledarskap leder till bättre mående!

Kognitivt självledarskap leder till bättre mående!


Har vi en gång lärt oss att vi inte är värda att älskas så är det lättare att ha relationer med människor som visar i handling att de verkligen inte tycker om oss än att ha relationer med personer som älskar oss. Det här är också en av anledningarna till att människor som misshandlas av sin partner vanligtvis har mycket svårt att ta sig ur de destruktiva relationerna, eller hamnar i en ny liknande relation om de lyckas göra slut med en partner.

Tyvärr är det inte alltid helt lätt att bli medveten om vad vår inre röst faktiskt säger till oss. Många gånger har programmeringen skett så tidigt att vi glömt händelsen som gett upphov till att vi ser på tillvaron så som vi gör. Beroende på vår uppväxt aktiveras olika rädslor genom hur vår inre röst talar till oss. Det kan handla om en rad olika tankar som aktiveras och som vi missar att iaktta att de faktiskt är aktiva, exempelvis att:


 • inte prestera tillräckligt bra
 • inte se tillräckligt bra ut
 • passa in (i klassen/arbetslaget/idrottsföreningen eller samhället i stort)
 • förbli ensamstående, inte vara önskad
 • ständigt oroa sig för ekonomin
 • inte bli förstådd
 • inte bli sedd/accepterad som den man är
 • vara predestinerad för någon viss sjukdom
 • om det har fått bra länge så kommer det snart att gå dåligt
 • vara udda
 • vara ointelligent


Lifecaps Diplomkurs i Kognitivt Ledarskap innehåller en rad verktyg och kartläggningar som kan användas för att leda personal. De unika med kursen är att du kan använda den för att lära känna dig själv bättre så att du förmår leda dig själv på ett mer gynnsamt och kärleksfullt sätt SAMTIDIGT som du blir mer effektiv.

https://lifecap.se/digi.../kognitivt-ledarskap-2

#ledarskap #kognitiv #personligutveck

Gillar du våra kurser? Dela dem gärna med dina vänner!

Kontakta oss redan idag om du vill veta mer.