Hur väljer du din tillvaro?

Hur väljer du din tillvaro?

Hur ser tillvaron ut för dig? Väljer du glädje? Är du samma person hemma som på jobbet? Har du huvudrollen i ditt liv eller agerar du dold i kulisserna eller bakom någon annan som fått ta huvudrollen? Om så är fallet, varför gör du det? Vilka fördelar har du av att agera i bakgrunden, om du gör så? Om du valt huvudrollen, tar du det fulla konsekvenserna av ansvaret, eller försöker du lägga över delar av det på andra?

Lifecaps Diplomkurs i Kognitivt Ledarskap (KBT) går på djupet och ställer frågorna som kan bistå dig i att finna svar som gör att du

  • blir den du vill vara
  • gör det du vill göra
  • har det du vill ha
  • ger det du vill ge

Det handlar om ditt sätt att se på tillvaron och din förmåga att leda dig själv! 

Gillar du våra kurser? Dela dem gärna med dina vänner!

Kontakta oss redan idag om du vill veta mer.