Hem / Om

Lifecap har till syfte att sprida kunskap som hjälper människor att hjälpa sig själva och andra till ett bättre mående.

Vi erbjuder coach- och terapeututbildningar samt kurser, web-terapi och filmer. Syftet är både att ge kunskap om hur vi kan hantera olika situationer för att må (ännu) bättre och att bidra till en förståelse för varför vi mår som vi gör. På hemsidan presenteras och säljs också böcker. Där finns även ett urval av de terapeuter som utbilat sig hos Lifecap presenterade. Lifecap är politiskt och religiöst oberoende.

Utbildningarna till kognitiv coach och till diplomerad terapeut med olika fördjupningar vänder sig till dig som vill arbeta med att hjälpa andra med att förändra sitt liv i positiv riktning. Utbildningarna grundades 1994, de är kvalitetssäkrade enligt ISO 9001.2008 sedan år 2009 (certifikat 293) och genomgår årligen granskning av ett fristående och oberoende certifieringsföretag. Ett urval av våra utbildningar finns även presenterade hos Studentum.se:

Kurserna är olika djupgående. Vi erbjuder allt ifrån en möjlighet att stanna upp och reflektera över var deltagaren befinner sig just nu, till djupgående kurser vid behov av omvälvande livsstilsförändringar. Kurserna genomförs i Sverige eller utomlands och ofta i samarbete med terapeuter och coacher utbildade av Lifecap. Vi erbjuder även Web-kurser. Ett litet urval av våra kurser finns även presenterade hos Utbildning.se:

Filmerna har till syfte att ge kunskap och förståelse för hur vi kan höja vår egen livskvalité och vad vi kan göra för att hjälpa människor i vår omgivning som vi upplever mår dåligt. De kan också användas för att öka förståelsen för våra medmänniskors beteenden och situationer. Filmerna är lättillgängliga och billiga verktyg som kan generera omvälvande positiva förändringar. Om du vill fördjupa ditt arbete med dig själv efter att ha sett en film, kan du vända dig till någon av de terapeuterna som vi utbildat eller anmäla dig till någon av de kurser som vi erbjuder.

Böckerna som presenteras på hemsidan är avsedda för att ge kunskap som kan bidra till att människor växer och utvecklas inom olika områden.

Det är vi som är Lifecap:

 • Staff photo for Gaya Pienitzka

  Gaya grundade Lifecap år 2000. Sedan dess har företaget utbildat coacher och terapeuter med olika inriktning. Gaya har är huvudansvarig och samordnare för energi/hypnosterapeut- och samtalsterapeututbildningarna. Gaya är verksam som handledare, hon tar emot ett begränsat antal klienter i terapi samt föreläser. Gaya har publicerat en rad böcker:

  samt skrifterna “Som pojkar är mest” och “Som flickor är mest”.

  Gaya är sakkunnig i Lifecaps internetbaserade terapi “E-terapi för att hantera lycka” och i den internetbaserade terapin för att hantera de känslomässiga såren efter sexuella övergrepp [“HealMeeToo - E-terapi i tio steg” ] (https://app.coursio.com/store/lifecap/heal-metoo-e-terapi-i-tio-steg-2) samt i web-kurserna “Kognitivt ledarskap” och “Meningen med livet”

 • Staff photo for Madeleine Swartz

  Madeleine utbildade sig på Lifecap under åren 2006-2008. Sedan dess har hon fungerat som lärare på Lifecap. Hon är specialiserad på stress, relations- och medberoendeproblematik. Hon är Dipl. Kognitiv Coach, Dipl. 12-stegs-, Beroende- och medberoendeterapeut, Dipl. Energi/hypnosterapeut, Certifierad i Sorgbearbetning, Prime for Life. Hon har även gått ett flertal enstaka kurser samt vidareutbildningar.

  Madeleine har skrivit boken “Res Dig! Läk ditt medberoende.” som även används som kurslitteratur på Lifecaps utbildning till Diplomerad Kognitiv Coach, relationsblocket. Boken finns även översätt till engelska.

  Madeleine handleder även terapeuter och är sakkunnig i Lifecaps internetbaserade “E-terapi för att hantera medberoende” samt “E-terapi för att hantera stress”

 • Staff photo for Åsa Nilsson

  Åsa är styrelseledamot och medicinskt sakkunnig i Lifecap AB. Hon är Dipl. Energi-/hypnosterapeut och Leg. Sjuksköterska med vidareutbildning inom klinisk hypnos. Åsa anlitas av Lifecap som lärare inom områdena ångest, stress, sömnproblem och högkänslighet. Åsa handleder även terapeuter och är sakkunnig i Lifecaps internetbaserade “E-terapi för att hantera ångest” och “E-terapi för att hantera högkänslighet” samt en kurs som vänder sig till anhöriga eller andra som har intresse av att förstå begreppet Högkänslig personlighet. I presentationen av kursen finns en ljudfil där Åsa går igenom begreppet på ett lättförståligt sätt “Högkänslig personlighet? - web-kurs”

Kontakta oss redan idag om du vill veta mer.