Hem / Reflektioner / Stress stress stress

2018-03-06 • Gaya

Stress, stress, stress. Imorgon påbörjar vi processträff Hälsa på vår utbildning till Dipl. Kognitiv Coach. En av de största hälsoriskerna idag utgörs av olika typer av stress. Därför kräver vi av våra kursdeltagare att de ska ta sig igenom en omfattande kurs om stress för att (när de även löst alla andra uppgifter som hör utbildningen till) de ska få sitt diplom. Kursen är sammansatt av Ingela Furöstam, Leg. Biomedicinare och finns att tillgå som en web-kurs även för dig som inte går utbildningen.

Läs mer

  1. Photo of En ny dag

    En ny dag

    2018-03-02 • Gaya

    Photo of

    Idag drar vi igång utbildningsblock Hälsa på utbildningen till Dipl. Kognitiv Coach. Kursdeltagarna har redan under tidigare kursblock (Relation) vant sig vid att ledsaga andra igenom internetbaserad terapi. Det här är en kostnadseffektiv form av kognitiv terapi där den terapeut som är sakkunnig i de förinspelade sessionerna själv har haft, och kommit tillrätta med, det problem som terapin berör. Den Kognitiva coachen är tränad i att ledsaga sina klienter igenom de lektioner och uppgifter som ingår i den internetbaserade terapin. Så härligt för klienten att släppa taget om processen och lämna över till coachen. Läs gärna om E-terapi för att hantera stress och motverka utbrändhet som Lifecap har producerat i samarbete med uppskattade medberoendeterapeuten Madeleine Swartz

Läs vad som känns viktigt för oss.