Hem / Reflektioner / Promenad

2017-06-06 • Gaya

I går kväll hade jag, Gaya, förmånen att ta en promenad genom staden tillsammans med Madeleine Swartz som är huvudlärare för vår fördjupningsutbildning till 12-stegsterapeut i år.

Jag fick reda på att de livshistorier som kursdeltagarna redogjorde för framfördes utifrån viktiga händelser som påverkat deltagarnas självkänsla, självförtroende, självrespekt, livsval och strategier. För att kunna göra en grundläggande inventering är det av största vikt att deltagarna strävar efter att ha kontakt med sitt känslosystem. Händelser som kan verka ovidkommande för utomstående betraktare kan vara av största vikt för den berörda. Idag kommer kursdeltagarna att jobba igenom det första steget i 12-stegsprogrammet: 1. Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen – att vi inte längre kunde hantera våra liv. Förenklat återges steget som: 1. Jag har ett problem som jag inte kan lösa själv.

Som terapeuter möter vi ofta klienter som “kan själva”. När det gäller missbruk och beroende är sannolikheten att Kan-själv-lösningar fungerar minimal. Här handlar det istället om att släppa taget om det egna kontrollbehovet och om att ta hjälp av någon som löst problemet före mig! Vi ser med glädje fram emot att ta del av de blivande 12-stegsterapeuternas process.

Läs mer

  1. Photo of En ny dag

    En ny dag

    2018-03-02 • Gaya

    Photo of

    Idag drar vi igång utbildningsblock Hälsa på utbildningen till Dipl. Kognitiv Coach. Kursdeltagarna har redan under tidigare kursblock (Relation) vant sig vid att ledsaga andra igenom internetbaserad terapi. Det här är en kostnadseffektiv form av kognitiv terapi där den terapeut som är sakkunnig i de förinspelade sessionerna själv har haft, och kommit tillrätta med, det problem som terapin berör. Den Kognitiva coachen är tränad i att ledsaga sina klienter igenom de lektioner och uppgifter som ingår i den internetbaserade terapin. Så härligt för klienten att släppa taget om processen och lämna över till coachen. Läs gärna om E-terapi för att hantera stress och motverka utbrändhet som Lifecap har producerat i samarbete med uppskattade medberoendeterapeuten Madeleine Swartz

Läs vad som känns viktigt för oss.