Hem

Välkommen till Lifecap

Lifecap förmedlar kunskaper och insikter som hjälper människor att hjälpa sig själva till ett bättre mående och en bättre livskvalité.

 • Staff photo for Händer på Lifecap
  • Händer på Lifecap
  • Intagning till HT2018 pågår.

  Nästa utbildningsstart för coach- och terapeututbildningarna genomförs vecka 37, ansökningsformulär finns att ladda ned på sidan som beskriver utbildningarna.

  Till hösten kommer Lifecap att erbjuda E-terapi för att läkla emotionella sår efter sexuella övergrepp och kränkningar. Det blir 10 kognitiva sessioner som vardera innehåller vagledda meditationer inspelade med hänsyn tagen till den senaste forskningen om hur olika frekvenser kan påverka oss. Sytet är att stödja deltagaren i att släppa eventuell skuld och skam, att läka känslomässiga sår och att uppnå en känsla av acceptans.

  I radioprogrammet “Fånga ditt liv” med Gaya från Lifecap som sänds regelbundet pratar vi om hur vi kan förbättra psyksik hälsa. Tidigare sändningar finns tillgängliga via Radio Roslagens hemsida.

 • Staff photo for Utbildningar
  • Utbildningar
  • Coach & terapeututbildningar
  • Mer info

  Lifecap erbjuder processorienterade coach- och terapeututbildningar. Samtliga Lifecaps terapeututbildningar börjar med ett basår som tillika ger titeln Diplomerad Kognitiv Coach. Utbildningarna genomförs som en kombination av teoristudier på hemmaplan och processträffar på kursgård.

 • Staff photo for E-terapi
  • E-terapi
  • Internetbaserad terapi
  • Mer info

  Lifecap erbjuder E-terapi med olika inriktningar. Lifecaps internetbaserade terapier leds av terapeuter som själva har erfarenhet av att ha tagit sig igenom det problem som terapin behandlar.

 • Staff photo for Web-kurser & filmer
  • Web-kurser & filmer
  • Filmer och internetbaserade kurser
  • Mer info

  Web-kurser, filmer och ljudfiler: Samtliga Lifecaps internetbaserade kurser leds av terapeuter som själva har egen erfarenhet av det område som behandlas. Detsamma gäller för filmerna och ljudinspelningarna som vi erbjuder gratis.

 • Staff photo for Terapeuter
  • Terapeuter
  • Terapeuter utbildade hos Lifecap AB
  • Mer info

  Lifecaputbildade coacher och terapeuter:

  Lifecap utbildar diplomerade coacher och terapeuter. Ett urval av dessa, som anlitas av Lifecap och/eller arbetar i egen regi, har valt att publicera sina kontaktuppgifter här och i vissa fall även med en link till mer information på en publik plattform.

Vi tror att människor som själva har kommit tillrätta med någon typ av problem har mycket goda förutsättningar att hjälpa andra som befinner sig i en liknande situation.
 

Photo of Gaya Gaya

På många platser i samhället saknas kunskap om hur missbruk och beroende påverkar barnens tillvaro... Lifecaputbildade 12-stegs- och beroendeterapeuter har kunskap och gör skillnad.
 

Photo of Madelene Madelene

Att utvecklas som människa kan vara smärtsamt, att inse sin egen del i sin historia och att acceptera ansvaret kräver ofta stort mod. I sällskap med andra som gör sitt eget arbete och speglar oss underlättar vi för varandra.

Photo of Lifecap AB Lifecap AB

Kontakta oss redan idag om du vill veta mer.